Medlemsavgift

Avgifter för medlemskap i Sefif

Som medlem i Sefif  har du flera förmåner och medverkar till att skapa bättre förutsättningar för fristående förskolor. 

Ju fler medlemmar desto större möjlighet att både påverka politiska beslut och att sluta fördelaktiga avtal med rabatter och service från leverantörer till förskolan.

Avgiften till Sefif består av en medlemsavgift600 kr per år och en serviceavgift baserad på antal barn i verksamheten.

Serviceavgiften är helt avdragsgill och räknas på antalet inskrivna barn i förskolan vid ansökan om medlemskap. Medlemskapet löper på 12 månader från betalningsdag – exempel: om medlemsansökan och betalning sker i mars 2024 gäller medlemskapet till mars 2025.

En ansökan om medlemskap är bindande.

Aktuella avgifter:
Medlemsavgift - 600 kr/år

 Antal barn        Årlig serviceavgift för 2024  inkl moms 25%

  1-19                    3 000 kr   

20-30                  4 200 kr   

31-50                   4 500 kr   

51-70                   5 600 kr 

71-90                   6 700 kr        

91-200              10 000 kr 

201-300           14 000 kr 

Kontakta oss för serviceavgiften för fler än 300 barn

Medlemskapet gäller för fristående förskola/huvudman med registrerat organisationsnummer.

En ansökan om medlemskap är bindande. Uppsägning av medlemskap i föreningen skall göras skriftligt. Erlagda avgifter återbetalas ej. 

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, gärna via e-post:  info@sefif.se